LỊCH CÔNG TÁC UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 2 - THÀNH PHỐ SA ĐÉC
---------------------------
 
 
 Chọn ngày:      
     
     
Nội dung Chủ trì/Tham dự Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/01/2019

Dự Tổng kết Ban Liên lạc hưu trí Phường 2.

 14:00:00Hội trường UBND Phường 2PCT. UBND phường Trần Quang Tòng
Thứ 3 ngày 22/01/2019
Thứ 4 ngày 23/01/2019
Thứ 5 ngày 24/01/2019
Thứ 6 ngày 25/01/2019
Thứ 7 ngày 26/01/2019
Chủ nhật ngày 27/01/2019
Trung tâm Tin học Sa Đéc
Số 530A, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc
Điện thoại: 0673.861.534