LỊCH CÔNG TÁC UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 2 - THÀNH PHỐ SA ĐÉC
---------------------------
 
 
 Chọn ngày:      
     
     
Nội dung Chủ trì/Tham dự Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 22/01/2018
Thứ 3 ngày 23/01/2018
Thứ 4 ngày 24/01/2018
Thứ 5 ngày 25/01/2018
Thứ 6 ngày 26/01/2018
Thứ 7 ngày 27/01/2018
Chủ nhật ngày 28/01/2018
Trung tâm Tin học Sa Đéc
Số 530A, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc
Điện thoại: 0673.861.534